This is an archived site/page. Please visit http://www.xs.edu.ph for the latest info. Thank you.
Men fully alive, endowed with a passion for justice, and the skills for development.

Maraming Wika, Matatag na Bansa

Mother Maryni Bb. Maurita Cotas, Puno ng Kagawaran ng GS Filipino

Ito ang tema ng Buwan ng Wika sa taong ito. Ang Pilipinas ay isang bansang maraming ginagamit na wika ngunit hindi ito dapat maging hadlang para magkaroon ng pagkakaisa ang mga tao.

Ngayong Buwan ng Wika, magkakaroon ng simpleng pagdiriwang ang Mababang Baitang ng Xavier.

Ang bawat baitang ay magkakaroon ng mga simpleng gawain na karamihan ay sa silid-aralan gagawin. Sa Unang Baitang ay mag-iimbita ang mga guro ng Filipino ng mga magulang na magkukwento sa mga mag-aaral. Pinamagatan itong “Mga Kwentong Alay nina Nanay at Tatay.” Magkakaroon din ng kwentuhan sa Ikalawa at Ikaapat na Baitang. Sa Ikalawang Baitang ay mag-iimbita ng mga kapwa guro at sa Ikaapat na Baitang naman ay mga magulang ang iimbitahan para magkwento. Sa ikatlong Baitang ay magkakaroon ng pagbuo ng mga tugma na nagpapahayag ng katangian ng bawat seksyon. Magkakaroon din ng pagpapakita ng pagluluto ng palitaw at simpleng palaro. Ang mga ito ay gagawin bilang bahagi ng mga gawain sa Scouting. Magkakaroon pa rin ng Palarong Pinoy sa Ikalimang Baitang dahil ito ang paraan para maranasan ng mga mag-aaral ang mga larong Pilipino na hindi na nila karaniwang ginagawa ngayon. Sa Ikaanim na Baitang naman ay magkakaroon ng Sabayang Pagbigkas na bahagi na rin ng kanilang Gawaing Pasalita. Magkakaroon naman ng paligsahan sa Malikhaing Pagsulat ng Pabula sa Ikapitong Baitang para magkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na gamitin ang wika sa pagsulat. Ang bawat baitang ay magkakaroon din ng mga eksibit ng mga natapos na gawain sa labas ng mga silid-aralan. Hindi rin kalilimutan ang mga patikim ng mga pagkaing Pilipino.

Magkakaroon pa rin ng misa sa pag-alaala sa pag-aakyat sa langit ng Birheng Maria sa Agosto 31, 2007. Naging isang tradisyon na sa ating paaralan na Wikang Filipino ang ginagamit sa misang ito.

Inaasahang kahit simple ay magiging makahulugan pa rin ang selebrasyon ng Buwan ng Wika sa Paaralang Xavier.

 

 

Leave a Comment

Note: Xavier School reserves the right to edit or delete inappropriate comments. However, the School is also a believer in free speech. Only comments submitted using ones real name shall be considered for posting. Thank you.