This is an archived site/page. Please visit http://www.xs.edu.ph for the latest info. Thank you.
Men fully alive, endowed with a passion for justice, and the skills for development.

Buwan ng Wikang Filipino

xstory-8.jpgni Ryan Davidson R. Chan (7B) Assistant Features Editor

Ang Buwan ng Wikang Filipino ay isang mahalagang buwan ng pagdiriwang tuwing Agosto sa bawat paaralan. Karamihan sa aming mag-aaral sa Paaralang Xavier ay hirap sa pagpapahayag, sa pagbabasa o sa pagsusulat sa wikang Filipino sapagkat halos lahat ay nagsasalita ng Ingles o Taglish.

Dahil sa globalisasyon, padami nang padami sa mga mamamayang Pilipino ang gumagamit ng wikang Ingles. Paano kaya natin maipakikita ang pagbibigay-buhay at pagpapahalaga sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika? Aking nakapanayam si Binibining Maurita Cotas, ang Puno ng Kagawaran ng Filipino sa Grade School:

xstory-3.jpgRyan Chan: Bakit po natin ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika?
Maurita Cotas : Ito ay para sa pag-alaala kay Pang. Manuel L. Quezon. Siya ang gumawa ng paraan para magkaroon ang Pilipinas ng Wikang Pambansa.

RC: Ano po ang kahalagahan ng Buwan ng Wika para sa mga
estudyante? Paano ito makatutulong sa mga estudyante?
MC: Ang mga gawain sa Buwan ng Wika ay makatutulong para malaman at madama ng mga estudyante ang kahalagahan ng wikang Filipino. Kapag laging ginagamit ang Wikang Filipino sa pakikinig, pagbabasa, pagsasalita at pagsusulat, masasanay, magiging mahusay at magkakaroon ng tiwala sa sarili ang mga mag-aaral tuwing nagsasalita at nagsusulat gamit ang ating wika.

xstory-5.jpgRC: Anu-ano pong mga gawaing naihanda sa Buwan ng Wika?
MC: Sa pagsisimula ng Buwan ng Wika ay nagkaroon tayo ng Misa para sa lahat at ang bawat baitang ay nagkaroon ng kani- kanilang mga gawain :

Gr.1, 2, 4 – Pakikinig ng mga kwento mula sa mga magulang at
mga guro
Gr.3 – Isinama ang mga gawain tulad ng Palarong Pilipino at pagluluto ng palitaw sa mga gawaing pang Kab Scout
Gr.5 –Palarong Pinoy
Gr.6 –Salawikain at Sabayang Pagbigkas
Gr.7 –Paggawa ng Pabula

RC: Ano po ang pagkakaiba ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayon at noong isang taon?
MC: Noong isang taon ay may mga Sayawit, Sabayang Pagbigkas, Palarong Pinoy pero ang mga ito ay isinabay sa SIKLAB. Ngayong taon ay simple lang ang pagdiriwang. Nagkaroon ng mga gawain sa loob ng mga klase at mga eksibit sa labas ng silid-aralan. Ang Ikalimang Baitang lang ang may Palarong Pinoy.

xstory-1.jpgRC: Sa palagay po ninyo, paano kaya makakatulong ang Hoofprint para sa Buwan ng Wika?
MC: Dapat magsulat din ng mga artikulo gamit ang Wikang Filipino.

RC: Maraming salamat po Bb. Cotas!

Talagang napakahalaga para sa ating mga mag-aaral na malaman at matutunan ang Filipino bilang ating Wikang Pambansa. Sa pamamagitan ng mga gawaing naihanda, mas lalo nating makikita ang kagandahan at kahalagahan ng ating wika.

Ang mga mag-aaral sa Ikalawa at Ikaapat na baitang ay nakinig sa mga magagandang kwento ng mga magulang, at sana’y magustuhan din nilang manood ng mga pelikulang Pilipino at mga dramang Pilipino sa telebisyon. Ang mga bata sa Ikatlong Baitang ay sumali sa mga gawaing Kab Scout. Natuto silang pahalagahan ang mga mahahalagang kaugaliang Pilipino kagaya ng pakikisama, bayanihan at pagluluto ng palitaw.

Ang mga bata naman sa Ikalimang Baitang ay nakalaro ng mga palarong Pilipino tulad ng Luksong Lubid, Sipa, Karera ng Sako at Kadang-Kadang. Ang mga larong ito ay nagbigay sa kanila ng isang bagong pananaw na bukod sa mga basketball, football, badminton at iba pa ay mayroon ding ibang katutubong laro na kawili-wiling laruin.

Ang mga estudyante naman sa Ikaanim na Baitang ay gumawa ng mga salawikain o kasabihan na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Natuklasan din nila na ang mga ninunong nating Pilipino ay napakatalino dahil kaya nilang gamitin ang iilang salita lamang ngunit nakakapagpahayag na ng malalim na kaisipan, diwa at karunungan.

xstory-6.jpgAng mga mag-aaral sa Ikapitong Baitang naman ay nagsigawa ng mga pabula. Ito ay nakatulong sa kanila para maging mas mapagmasid sa mga maliliit na bagay at kilos, at kung bakit ang mga ito ay nangyayari, at kung ano ang posibleng epekto at dulot na aral para sa atin. Higit sa lahat, natuklasan din nila na ang pabula ay nakatutulong sa pakikipag-usap. Minsan ang mga mga mahahalagang mensahe ay maaaring sabihin ng hindi gaanong nakasasakit kung pabula ang gagamitin sa pagpapahayag. Mahalaga nga ito sa pag-uugnay sa mga tao.

Ang pagpapahalaga natin sa ating wika ay dapat hindi lamang ipinapakita sa loob ng ating paaralan. Ipagpapatuloy natin ang ating pagmamahal at paggamit nito sa ating pang-araw-araw na buhay, at sa loob at labas ng ating mga tahanan.

Mabuhay ang Wikang Filipino!

cute said,

August 12, 2008 @ 5:31 pm

ilang wika meron ang pilipinas?

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Comment

Note: Xavier School reserves the right to edit or delete inappropriate comments. However, the School is also a believer in free speech. Only comments submitted using ones real name shall be considered for posting. Thank you.